24.11.2019–22.12.2019 Façade De Wael 15
Façade
Artists:

Artur Eranosian

Artur Eranosian wil dat we opnieuw leren kijken. In alle vrijheid. Hij daagt ons als toeschouwer uit. Hij wil vooral dat we beter, langer en langzamer kijken. Dat we de verwarring omhelzen. Dat we de schoonheid van zijn werk zien. En aanvoelen. Ontwapenende schoonheid. Of het nu om een foto of een schilderij gaat.
En dat we vervolgens ook beter naar de zo vaak veronachtzaamde werkelijkheid kijken.
Nu toont Artur Eranosian voor het eerst zijn foto’s en zijn schilderijen samen. Hij wil verwarring stichten in onze manier van kijken. Hij wil ons kijken ontwrichten, onze zekerheden onderuit halen. Want waarnaar zijn we aan het kijken? Een foto? Of toch een schilderij? Opzettelijk brengt hij geen labels aan. ‘Je kijkt anders naar een foto dan naar een schilderij’, zegt hij. ‘Je stelt je daarbij andere vragen.’

Opening:

Sunday 24.11.2019
14.00 — 18.00