05.10.2018–04.11.2018 INBOX: Alexander Schleber – COLOR SPACE M HKA
INBOX: Alexander Schleber – COLOR SPACE

In een periode van ongeveer tien jaar ontwikkelde Alexander Schleber (1939) een geconcentreerd en opvallend oeuvre. Verschillende reeksen van werken volgen elkaar in rap tempo op waarbij de overlap tussen series en het teruggrijpen op eerdere werken en interesses in het oog springt. Als Duitser in Amerika en later in België nam Schleber uiteenlopende kunststromingen in zich op. In zijn werk toont hij aan goed op de hoogte te zijn van wat er in verschillende kunstwerelden gebeurde, maar Schleber bleek ook in staat te zijn een heel eigen beeldtaal te ontwikkelen. Waar de breuk tussen het abstract expressionisme en de minimal art in Amerika radicaal was, vond er in Europa rond die tijd een veel geleidelijker overgang plaats tussen verschillende stromingen. Schlebers werk past binnen deze Europese overgangspositie, maar werd tegelijkertijd duidelijk gevoed door Amerikaanse invloeden.