06.12.2019–12.01.2020 INBOX: Ane Vester – An ordinary colour M HKA
INBOX: Ane Vester – An ordinary colour

Het is de normale gang van zaken dat we met kleuren en ruimtes omgaan zonder er verder bij stil te staan. Het kan moeilijk zijn precies onder woorden te brengen hoe je je bij een bepaalde kleur voelt, of wat je erover denkt. En het kan moeilijk zijn precies te omschrijven hoe het is om je in een bepaalde kamer te bevinden, in tegenstelling tot in andere kamers. De werken van Ane Vester inspireren je om je bewuster te worden van die vluchtige sensaties van ruimte en kleur, misschien door hun eenvoud en duidelijkheid. Ze nodigen je uit – of ze maken het mogelijk – om de wereld te herontdekken via hun gereduceerd alfabet van kleine verschillen, verschillen die gewoonlijk onder de aandachtsdrempel liggen.

De kleuren in de werken kunnen worden beschouwd als gevonden entiteiten of readymades, aangezien ze afkomstig zijn van een specifieke plaats en verwijzen naar specifieke dingen, ruimtes en woorden. De kleuren worden gekozen en gecombineerd omdat ze bestaan (of bestonden) – voorbij en voorafgaand aan het schilderij in de concrete realiteit. Abstractie is geen gesloten universum (en omgekeerd is het ook geen volledig open universum) maar eerder een soort concentratie of echo van een bepaalde context die mogelijk niet meer bestaat. Hoewel de schilderijen zich verhouden tot herinneringen aan bepaalde gekleurde fenomenen, maken ze zich ook los van die fenomenen. Beide zijn, en zijn niet langer, verbonden met de wereld van dingen die vooraf bestonden. De kleur is altijd ook iets anders, een soort emancipatie, een gebeurtenis in het nu, en een potentieel nieuwe ervaring. De Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein was zeer gevoelig voor dit soort paradoxen, zoals blijkt uit deze passage uit Tender Buttons (1914): ”An ordinary color, a color is that strange mixture which makes, which does make which does not make a ripe juice, which does not make a mat.”

Fragment uit “The Resonance of Colour” van Magnus Thorø Clausen, 2019. (vertaling uit het Deens door Dan Marmorstein)

Opening:

Opening 05.12, 19:00, M HKA