21.11.2019–09.02.2020 Nick Lodgers | Zonder kunstenaars geen kunst M HKA

lessisless

Als reactie op de terechte verontwaardiging van kunstenaars en cultuurmakers t.o.v. het beleidsplan en de aangekondigde besparingen, gooit het NICC haar geplande programmatie voor november-december-januari om. Het resultaat is Zonder kunstenaars geen kunst, een open tentoonstellingsformat waarbij de Nick Lodgers-ruimte (NICC in het M HKA) wekelijks opengesteld zal worden voor bijdragen van kunstenaars/makers die de slachtoffers dreigen te worden van dit non-beleid. Samen willen we werken aan een beeldend verzet in het dak van het museum.

De eerste symbolische actie is het aanbrengen van het werk Less is Less door Luc Deleu. Daarna is elke donderdagavond een open avond waarbij Nick Lodgers discussies/debatten/acties/performances door kunstenaarsgroeperingen, (tijdelijke) verenigingen of kleine organisaties verwelkomt en een plek wil aanbieden. Via deze link kan men zich hiervoor inschrijven.

Het NICC is solidair met alle kunstenaars en kunstenaars-initiatieven. Diezelfde solidariteit geldt voor alle acties die erop gericht zijn het tij te doen keren.

Opening:

Opening: Donderdag 21 November 18u - 21uur
Daarna: elke donderdagavond 18-21u