Antwerp Art

Leden-nieuwsbrief: Oproep inzendingen Antwerp Art Pavilion

Antwerp Art

Oproep inzendingen voor het Antwerp Art Pavilion

Beste leden van Antwerp Art,

Graag motiveren we jullie om een project-voorstel voor het Antwerp Art Paviljoen te doen! Dit mag alles zijn: een performance, een evenement of een tentoonstelling.

Sinds mei 2018 hebben we een van de paviljoens naast het MAS (Museum Aan de Stroom) in bruikleen gekregen van de stad Antwerpen. We mogen deze ruimte tot zeker midden 2020 vullen met een programma samengesteld uit onze pool van leden en aanverwanten.

Graag sporen we je daarom graag aan om gebruik te maken van deze toplocatie met veel passage.

De ruimte is gratis te gebruiken. Van ons krijg je gewoon de sleutel. Je kan een tentoonstelling voorstellen maar ook een een event voor 1 dag. Tijdens een tentoonstelling wordt verwacht dat het Paviljoen minimaal 3 dagen per week open is. Je verzorgt zelf de bezetting. :)

We zoeken nog voorstellen voor de volgende periodes:
21 juni - 14 juli
6 september - 29 september
11 oktober - 3 november
15 november - 8 december
20 december - 19 januari 2020
31 januari 2020 - 23 februari
6 maart - 29 maart
10 april - 3 mei

Vragen of opmerkingen zijn altijd welkom!
Deze, of je voorstel voor een Paviljoen project mag je bij Frederik indienen:
frederik.vergaert@gmail.com

Veel groeten,
Benny, Frederik, Bart en Karina

-

Dear members of Antwerp Art,

We would like to motivate you to make a project proposal for the Antwerp Art Pavilion! This can be anything: a performance, an event or an exhibition.

Since May 2018 we have been granted one of the pavilions sited next to the MAS (Museum Aan de Stroom) from the city of Antwerp. We can occupy this space until at least 2020 with a program that will be sprouted from our pool of members and affiliates.

We would therefore like to encourage you to use this top location with a lot of passage.

You can use the space for free. We will give you the key. You can organise an exhibition, but also a one-day-event. During an exhibition, the Pavilion has to be open at least 3 days a week. You take care of the occupation yourself. :)

We are still looking for proposals for the following periods:
June 21 - July 14
September 6 - September 29
October 11 - November 3
November 15 - December 8
December 20 - January 19, 2020
January 31, 2020 - February 23
6 March - 29 March
10 April - 3 May

Questions or comments are always welcome!
Proposals can be submitted to Frederik:
frederik.vergaert@gmail.com

Many greetings,
Benny, Frederik, Bart and Karina

Antwerp Art Pavilion

Studio Start invites Stef Van Looveren

©Stef Van Looveren

Met There is a Storm, Copy That bezet het Frans Masereel Centrum heel februari lang het Antwerp Art Pavilion. Daar onderzoekt het de link tussen geluids- en gedrukte kunst en haalt het concepten als cut-up en sampling door de mangel.

Met live-performances, lezingen, een masterclass en portfoliodagen (foto).

©Frans Masereel Centrum

Frans Masereel Centrum hosts a number of events and live performances at the Pavilion, searching for the boundaries between printmaking and sound art. Under the name: There is a Storm, Copy That.

Valerie Traan invites Katleen Vinck, Octave Vandeweghe and Timo Van Grinsven

©Antwerp Art

Antwerp Art Weekend 2018

©Antwerp Art

Gallery Sofie Van de Velde invites Anouk De Clercq and Tom Callemin

©Antwerp Art

Track Tracy, invited by De Studio

©Antwerp Art

Follow us

Facebook

Instagram

More info

antwerpart.be

Antwerp Art
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*. Our mailing address is: *|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

View this email in your browser
Update your preferences or unsubscribe from this list.