Antwerp Art

Tomorrow! Morgen!

Antwerp Art

Dear visitor - Beste bezoeker,

We are ready! Tomorrow, the 7th edition of the Antwerp Art Weekend kicks off. It's bringing you four days of exhibitions in museums, galleries, art spaces, artist run spaces as well as many outdoor events, performances, screenings and (guided) tours. We are looking forward to celebrating the flourishing Antwerp art scene with you! In this newsletter, we guide you through a brief selection of what's happening each day. For a complete overview of the program, please visit antwerpartweekend.be . See you tomorrow!

We zijn er klaar voor! Morgen gaat de 7de editie van het Antwerp Art Weekend van start. Het biedt je vier dagen aan tentoonstellingen in musea, galerieën, kunstruimtes, en artist-run ruimtes, evenals vele evenementen, performances, vertoningen en (begeleide) rondleidingen in de buitenlucht. We kijken er enorm naar uit om samen met u de bloeiende Antwerpse kunstscène te vieren! In deze nieuwsbrief nemen we je mee door een korte selectie van wat u iedere dag zoal kunt verwachten. Voor een volledig overzicht van het programma kunt u terecht op antwerpartweekend.be . Tot morgen!

Plan your visit - Plan je bezoek

Thursday, May 13
12-21h
Friday, May 14
12-18h
Saturday, May 15
12-18h
Sunday, May 16
12-18h

Thursday, May 13

On Thursday, you can visit all participating venues a little longer, namely until 9 pm, giving you a few extra hours to enjoy your stroll through the city and get a glimpse of the extensive program provided by all venues.

12 - 6 pm - 'The Spectacle of Our Lives', a site specific group exhibition curated by artist duo and Brussels based artist run exhibition space Deborah Bowmann. The exhibition, the spectacle, will not be the same an hour later, so make sure to come back multiple times throughout the duration of the Antwerp Art Weekend in order to experience the entire thing.⠀

5 - 8 pm - Meet the Artist: Julie & Olivia Saverys at am studio

Op donderdag kun je alle deelnemende locaties wat langer bezoeken, namelijk tot 21h, waardoor je een paar uur extra hebt om te genieten van je wandeling door de stad en een glimp op te vangen van het uitgebreide programma dat door alle locaties wordt aangeboden.

12-18u - 'The Spectacle of Our Lives', een site-specifieke groepstentoonstelling samengesteld door het kunstenaarsduo en de Brusselse tentoonstellingsruimte Deborah Bowmann. De tentoonstelling, het spektakel, zal een uur later niet hetzelfde zijn, dus kom zeker meerdere keren terug tijdens het Antwerp Art Weekend om het hele gebeuren te ervaren. ⠀

17-20u - Meet the Artist: Julie & Olivia Saverys in am studio

Friday, May 14

12 - 8 pm - Detective Agency of Monsters — Open Office, performance by Gosie Vervloessem at Out of Sight.

1 - 8 pm - 'Open Cage' performances by multiple artists, on the occasion of '100 Years Beuys'. For details on different artists and starting times, please visit the program on our website.

7 pm - Screening of 'La Couleur de la Brique' at Out of Sight.

12-20u - 'Detective Agency of Monsters — Open Office', performance door Gosie Vervloessem in Out of Sight.

13-20u - 'Open Cage' performances door meerdere artiesten, ter gelegenheid van '100 Years Beuys'. Voor details over verschillende artiesten en starttijden, bezoek het programma op onze website.

19u - Vertoning van 'La Couleur de la Brique' in Out of Sight.

Saturday, May 15

8 & 11 am, 5 & 8 pm - 'A Walk in High Resolution', performance by David Bergé at Out of Sight

2 pm - Beuys for Kids! by dasKULTURforum - on the occasion of '100 Years Beuys'

2 & 4 pm - Rrubeli with Shalva Nikcshvili, performance at AAIR

5 - 8 pm - Discussion Evening, a lecture and tour on the occasion of '100 Years Beuys'.

9 - 11 pm - 'Ballooning a house', screening by Daems van Remoortere at Stadspark

8h, 11h, 17h en 20h - 'A Walk in High Resolution', performance door David Bergé in Out of Sight

14h - Beuys for Kids! door dasKULTURforum - ter gelegenheid van '100 jaar Beuys'

14 en 16h - Rrubeli met Shalva Nikcshvili, performance in AAIR

17h - 20h - Discussieavond, een lezing en rondleiding ter gelegenheid van '100 Jaar Beuys'.

21h - 23h - 'Ballooning a house', vertoning door Daems van Remoortere in Stadspark

Sunday, May 16

1 pm - ArtLand Guided tour.

1, 3 & 5 pm - Rrubeli with David Bernstein, performance at AAIR.

3 - 6 pm - Min of Meer/More or Less, performance at SUPERSTUDIO.

2 & 4 pm - Olympisch Kunstenparcours, guided tour at Antwerpse Olympiade.

13h - ArtLand rondleiding

13h, 15h & 17h - Rrubeli met David Bernstein, performance in AAIR.

15h - 18h - Min of Meer / More or Less, performance in SUPERSTUDIO.

14h & 16h - Olympisch Kunstenparcours, tour aan Antwerpse Olympiade.

For a complete overview of the program, please visit antwerpartweekend.be

Voor een volledig overzicht van het programma, kunt u terecht op antwerpartweekend.be

TIM Magazine hosts the AAW Bookshop

During the Antwerp Art Weekend, TIM will launch its second issue and expand its print platform by hosting the very first AAW bookshop. The bookshop brings together a selection of self-published works by local artists and artist publications, books and magazines issued by participating galleries. TIM magazine is a new Antwerp based artist magazine that creates opportunities for artists to meet, openly talk about their practice and showcase their work. TIM connects both emerging and established artists and encourages them to have an open dialogue about their art, while also providing them with a platform to connect with a new audience. Find TIM bookshop at De Studio during the Antwerp Art Weekend.

TIM lanceert tijdens het Antwerp Art Weekend zijn tweede nummer en breidt zijn printplatform uit met de allereerste AAW-boekwinkel. De boekwinkel brengt een selectie samen van in eigen beheer uitgegeven werken van lokale kunstenaars en kunstenaarspublicaties, boeken en tijdschriften van deelnemende galerieën. TIM magazine is een nieuw Antwerps kunstenaarsmagazine dat mogelijkheden biedt voor kunstenaars om elkaar te ontmoeten, openlijk over hun praktijk te praten en hun werk te laten zien. TIM verbindt zowel opkomende als gevestigde kunstenaars en moedigt hen aan om een open dialoog over hun kunst te voeren, terwijl het hen ook een platform biedt om in contact te komen met een nieuw publiek. Vind TIM bookshop in De Studio tijdens het Antwerp Art Weekend.

Do the tour - Doe de tour

Antwerp Art Weekend is about going around, hopping from one exhibition space to another, but even more so this year, since we're restricted in how long we're allowed to stay inside venues and the amount of visitors that can enter a space at any given time. But we've got you covered with guided and unguided tours in different parts of the city. Antwerpse Olympiade, Kunst Aan Zet, ArtLand and 100 Years Beuys are the four initiatives providing you with a wide range of interesting guided tours. For more information and details on each tour, please visit antwerpartweekend.be

Antwerp Art Weekend gaat over rondwandelen, hoppen van de ene tentoonstellingsruimte naar de andere, maar dit jaar nog des te meer, omdat we beperkt zijn in het aantal bezoekers dat een ruimte kan betreden en hoe lang we ergens binnen mogen blijven. Maar we hebben je voorzien van begeleide en ongeleide rondleidingen in verschillende delen van de stad. Antwerpse Olympiade, Kunst Aan Zet, ArtLand en 100 Years Beuys zijn de vier initiatieven die je een brede waaier aan interessante rondleidingen bezorgen. Bezoek antwerpartweekend.be voor meer informatie en details over elke tour.

Create your own tour - Stel je eigen rondleiding samen

If you'd like to make your own tours, visit the interactive map on antwerpartweekend.be, where you can sort all locations with specific tags like 'Painting', 'Books' or 'Pop Up'. Have fun!

Als je je eigen rondleidingen wilt maken, bezoek dan de interactieve kaart op antwerpartweekend.be, waar je alle locaties kunt sorteren met specifieke tags zoals 'Schilderkunst', 'Boeken' of 'Pop-up'. Veel plezier!

Be safe - Wees veilig

With over 70 locations, both in- and outdoors, all of our participating venues will be eligible for visits and are applying the necessary restrictions to provide you a covid-proof, art-hopping experience, while also counting on your responsibility as visitors and passerby to uphold the measures in place. And if you’re feeling unwell, please, do not withdraw yourself from the comfort of your home. Be safe, and enjoy the Antwerp Art Weekend.

Met meer dan 70 locaties, zowel binnen als buiten, komen al onze deelnemende locaties in aanmerking voor bezoeken en passen ze de nodige beperkingen toe om je een covid-proof, kunsthoppende ervaring te bieden, terwijl je ook op je verantwoordelijkheid als bezoeker en voorbijganger rekent om de maatregelen te handhaven. En als u zich niet lekker voelt, trek uzelf dan niet terug uit het comfort van uw huis. Wees veilig en geniet van het Antwerp Art Weekend.

See you tomorrow - Tot morgen

We hope that you are able to visit the Antwerp Art Weekend, that you are able to walk around the city, go in and out of the participating art spaces, galleries and museums, do a guided tour or make one of your own, and have a drink along the way. Don't forget to grab your free sample of the new tote bag including our specially made folder, in which you can collect hand outs, exhibition texts and other print material. We sincerely hope that you enjoy this years Antwerp Art Weekend. And oh yes, don't forget to tag us on social media, so that we can share your journey. #antwerpartweekend2021 #aaw2021 #aaw21

We hopen dat je het Antwerp Art Weekend kunt bezoeken, dat je door de stad kunt wandelen, de deelnemende kunstruimtes, galeries en musea in en uit kunt gaan, een rondleiding kunt doen of zelf een kunt maken, en een drankje kunt drinken onderweg. Vergeet niet je gratis exemplaar van de nieuwe draagtas mee te nemen, inclusief onze speciaal gemaakte map, waarin je hand-outs, beursteksten en ander printmateriaal kunt verzamelen. Wij hopen van harte dat u dit jaar geniet van het Antwerp Art Weekend. En oh ja, vergeet ons niet te taggen op social media, zodat we jouw trip kunnen delen. #antwerpartweekend2021 #aaw2021 #aaw21

Partners of Antwerp Art Weekend

Antwerp Art Weekend 2021 is made possible by

Stad Antwerpen, Vlaamse Overheid, De Studio, HART, Arte, Art Viewer, dasKULTURforum, Subbacultcha, Kunst Aan Zet, Drukkerij Epo & museumPASSmusées

Tag us - Tag ons - #antwerpartweekend2021 #aaw2021 #aaw21

Follow us

Facebook

Instagram

More info

antwerpart.be

Antwerp Art
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*. Our mailing address is: *|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

View this email in your browser
Update your preferences or unsubscribe from this list.