Maria Degrève, Patrick Van Caeckenbergh, Sietske Van Aerde, Floris Van Look

Affiniteiten#6: Maria Degrève ≈ Patrick Van Caeckenbergh // Sietske Van Aerde ~ Floris Van Look

“Je moet werken, altijd werken” en “verspil geen tijd met vrouwen en kinderen”. Dat advies geeft Auguste Rodin aan Rainer Maria Rilke wanneer de jonge dichter hem vraagt hoe hij moet leven om kunstenaar te worden. Rilke, die Rodin op dat moment als secretaris assisteert en een monografie over hem schrijft, lijkt het antwoord op zijn vraag zeer letterlijk te nemen. Hij verlaat zijn Duitse vrouw en dochter en verhuist definitief naar Frankrijk, waar hij zich voltijds op het schrijven toelegt.
[…]
Als reactie op dit discours, wordt de kunstenaar in het jaarlijks terugkerende tentoonstellingsproject Affiniteiten in LLS Paleis steeds gepresenteerd als iemand die zijn of haar artistiek werk met een standvastige liefdesrelatie combineert. Net als de vorige tentoonstellingen uit deze reeks, omvat ook Affiniteiten#6 het werk van vier kunstenaars, twee koppels die samen leven, maar niet samen werken. Door fragmenten uit het individuele oeuvre van deze kunstenaars samen te presenteren, bevraagt de tentoonstelling zowel het beeld van de kunstenaar als geïsoleerd genie alsook de strikte scheiding tussen artistiek werk en privéleven.
[…]
Door de oeuvres naast elkaar te presenteren, biedt Affiniteiten#6 een inzicht in de verhouding tussen de werken van de koppels. Daarnaast wijst de tentoonstelling op het belang van de context waarbinnen de vier kunstenaars opereren. Een context waar hun liefdesrelatie een belangrijk deel van uitmaakt; want zoals Rilke steun zocht bij Rodin, staan de levenspartners elkaar bij, adviseren en bezielen ze elkaar.

Liska Brams

Artists: Maria Degrève, Patrick Van Caeckenbergh, Sietske Van Aerde, Floris Van Look

Also happening at Affiniteiten#6: Maria Degrève ≈ Patrick Van Caeckenbergh // Sietske Van Aerde ~ Floris Van Look