04.06.2020–16.08.2020 Any Solution is Good for an Answer De Garage joins Museum Hof Van Busleyden
Artists:

Tim Volckaert

Cultuurcentrum Mechelen presenteert de eerste omvangrijke solotentoonstelling van Tim Volckaert (°1979, Kortrijk). De kunstenaar tracht in zijn werken een wereldbeeld te vertalen op een onderbouwde manier. Een wereldbeeld waarbij de dualiteit, zo typerend en dominant voor de geschiedenis van het Westerse denken en handelen, centraal staat. In zijn tekeningen, schilderijen, sculpturen en acties neemt hij het beeld van het landschap vaak als uitgangspunt. Het landschap als decor om kanttekeningen te plaatsen bij de duale veldslagen die de mens voert ten aanzien van zijn omgeving. Het werk van Volckaert doet poëtisch aan maar toont tegelijk een scherpe visie, gevoed door de alledaagse realiteit en steeds geworteld in een (kunst)historisch perspectief.

Opening:

Cultuurcentrum Mechelen nodigt u vriendelijk uit op de opening van de tentoonstelling op **zondag 16 februari 2020 om 14:00 in de tentoonstellingszalen.