Arne Bastien

Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, je, je, je, je, je, je, je, je, je, I, I, I, I, I, I, I, I, I

Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, je, je, je, je, je, je, je, je, je, I, I, I, I, I, I, I, I, I

THE EXHIBITION IS PROLONGED UNTIL 03.07.2022, VISITING ONLY BY APPOINTMENT!

Een werk op mijn formaat. Mijn lengte en breedte, honderdvijfentachtig op vijftig
centimeter. Het is het zoveelste doek in eenzelfde reeks. Ze zijn lastig,
claustrofobisch en ze knellen – kisten. Opeenvolgingen van acties. Tijd in zijn
ruimtelijke vorm. Gestolde tijd. Een chronologische reeks van gebeurtenissen in
één moment. Een boek dat op alle pagina’s tegelijk openligt.
De eerste zijn verticaal begonnen, horizontaal bedropen en met gaten en krassen
geëindigd. Eén gat zit op penishoogte. Glorie. Eigenlijk wou ik iets elektrisch, een
papierbruine ondergrond en citroengele flitsen. Dikke roze wormen, azuurblauwe
wateren en natte haren, de kleur van lijken en veel olie.
Over één loopt een scheidingslijn die het hele vlak in twee verdeelt. Van
linksboven naar rechtsonder, het is een wederkerend motief.
N: I Like your anarcho-ecological…
A: thank you, you are the first one to notice.
Het motief ontleende ik aan mijn jeugd en loeser.us (Political flags of extremism –
part 1 (a-m) (Including Hate Groups, Far-Right, Far-Left, and Ultra Nationalists)).
Verdere avonturen betrekken passe-partouts en het opdoemen van kleur.

Volgende zijn niet aanwezig:

Rusteloze inboorlingen 2011 Is een re-enactment van een werk uit 2011. Een
overblijfsel. Het linker- en rechterplan zijn gescheiden door twee verticalen. De
ene moet een glimmende bruine inpaktape van het merk tesa evoceren, de andere
bestaat uit een uitsparing die slordig is ingevuld met een slecht uitgewassen
halfdroge borstel. De linker- en rechterhelft (respectievelijk blauw en rood) zijn
doorheen de verticalen geconnecteerd door een wilde penseelvoering die geen
fantasie toelaat. The natives are restless. Rusteloze inboorlingen 2011 verwijst naar
een ouder werk zoals een lamme arm naar een trauma. Newman, Pollock. Het
vervolg werd al schilderend vergeten.

A en A is voor.

Groen – Zwart, wachtkamer en Blauw – Rood – Zwart, wachtkamer zijn nostalgisch
utopisch. Vlag, landschap, botsende guillotines, opgespied in het midden.

Daarna Zwart – Geel – Bruin, Wachtkamer (Thebe).

‘k Zij content.

Artists: Arne Bastien