Peter Morrens

Blijven Hangen.

Blijven Hangen.
PETER MORRENS
11/12.12.2021 - 05.02.2022

Peter Morrens hanteert uiteenlopende beeldtalen: hij tekent en schrijft onder verschillende namen, maakt objecten en kunstenaarspublicaties, schildert en ontwerpt architecturale installaties. Al deze aspecten van zijn oeuvre brengt hij samen in totaalinstallaties waarmee hij ook een nieuwe lading aan zijn werk geeft. Zijn artistieke productie zou je dan ook het best kunnen omschrijven als ‘explosief’.  
De centrale rol die Peter Morrens in zijn veelvormig, steeds veranderend oeuvre inneemt, is die van stoorzender. Door een onophoudelijk kijken naar de wereld stelt hij, met de nodige dosis verwarrende humor, alles rondom zich in vraag: ons dagelijks taalgebruik en sociaal gedrag, onze existentiële twijfels, de algemene conventies in de kunstwereld en politieke stellingen worden kritisch belicht. Ook zijn eigen creaties en biografische anekdotes spaart hij hierbij niet.

valerie_traan gallery
www.valerietraan.be

Artists: Peter Morrens

Also happening at Blijven Hangen.