Tom Liekens

Dog Years

"Voor de tentoonstelling Dog Years Galerie De Zwarte Panter heb ik het voorbije jaar veel houtsnedes gemaakt. Allemaal figuren met een hondenkop. De mensen van het Eén-programma Iedereen Beroemd hadden me gevraagd om een antwoord te formuleren op een paneel van Het Lam Gods. Ik heb gekozen voor het luik met De pelgrims en de figuur van de heilige Christoffel. Die werd in de middeleeuwen vaak voorgesteld als hond. Dat heb ik in mijn antwoord verwerkt: een pelgrimachtige figuur met een hondenkop. Vervolgens is dat idee een eigen leven beginnen te leiden."

(Via www.kmska.be)

Artists: Tom Liekens

Also happening at Dog Years