Ecce Homo

Het project ECCE HOMO komt voort uit een idee van Galerie GEUKENS & DE VIL in samenwerking met MARION DE CANNIÈRE en kunstjournalist ERIC RINCKHOUT.

Bedoeling is om het klassieke thema ‘Ecce Homo’ zo ruim mogelijk te verkennen binnen de hedendaagse Belgische kunst.

Deze tentoonstelling wil tonen op welke manieren de hedendaagse kunstenaar in België het huidige mensbeeld benadert en hoe hij de mens vandaag de dag in beeld brengt.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jong en oud, man en vrouw, blank en gekleurd of tussen enige kunstdiscipline. Schilderkunst, collage, tekening, sculptuur, installatie, video, film, fotografie komen allemaal aan bod.

Op een bewuste manier werd geopteerd voor levende Belgische kunstenaars of kunstenaars die in België resideren, met als uitzondering Philippe Vandenberg.

ECCE HOMO is enerzijds een unieke samenwerking tussen zeer uiteenlopende instituties en organisaties : Ackermans & van Haaren, Bank J.Van Breda & C°, Museum Mayer van den Bergh en Museum Maagdenhuis, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Sint-Joriskerk, ZNA Sint-Elisabeth, Galerie Geukens & De Vil, Marion de Cannière en de Stad Antwerpen.

Anderzijds is het de eerste maal dat 63 Belgische (of residerend in België) levende kunstenaars, jong en oud, opkomend talent en gevestigde waarden samen tentoonstellen rond één universeel onderwerp: de mens.

Naast het aanbieden van een platform voor de kunstenaars, heeft het project eveneens als doel om zelf actief bij te dragen tot de ontwikkeling van de mens op humanitair vlak. Bijgevolg zal bij verkoop een deel van de opbrengst geschonken worden aan HUMAN RIGHTS WATCH.
Binnen HRW richten wij ons specifiek op de kinder- en vrouwenrechten divisie .