Greet Martens

Enkel dit

Greet Martens °1953 "Enkel dit"
Mijn werk ontstaat in een atelier. Wat hout, krijt, huidenlijm en verf, meer heb ik niet nodig. Het is fijn te weten dat ik een plek heb waar ik in grote ernst iets kan maken dat er eigenlijk niet toe doet. De aanzet is meestal een toevalligheid. Van bij het begin van mijn artistieke bezigheden heb ik in hout gewerkt gecombineerd met krijt en huidenlijm (de klassieke gesso) In bakken verzamelde ik stukken hout, van afvalhout tot speelgoedblokken, die ik met naïef enthousiasme in allerlei doosjes neerlegde als een soort puzzel die nooit klopte, een onschuldige ordening die plots lag zoals ze moest liggen. Waar in de beginjaren kleur in mindere mate aanwezig was krijgt ze de laatste jaren een prominentere plaats. In combinatie met vormen wordt mijn gepuzzel nog complexer en spannender. Soms werk ik zonder hout omdat mijn drager een ander schilderij kan zijn dat ik krijg of vind. Het is werk van liefhebbers dat ooit met zorg werd gemaakt en dat weggesmeten wordt. Als het op een of andere manier tot mij spreekt, moet ik het redden. Ik vind het een prettig idee om te denken dat wij samen in verbinding een
nieuwe betekenis kunnen krijgen. Mijn taal zou je formeel abstract kunnen noemen alhoewel ik niet in die termen denk. Voor mij zijn mijn werken concrete objecten die tot mij spreken in hun eigen taal en logica. Zelf word ik gelukkig van het werk van vrouwen als Guntha Stölzl en Sonia Delaunay bij wie ik een onwaarschijnlijke passie en liefde voel voor kleur, materiaal en schoonheid. Ik heb mezelf nooit de vraag gesteld naar de betekenis van mijn werk. Voor mij is elk liefdevol gemaakt werk/ object een mogelijke drager van betekenis op voorwaarde dat het wonder gebeurt: de aanraking, de mentale verbinding. Pas dan krijgt het zijn volle betekenis; het moet een verliefde blik krijgen anders bestaat het niet. Voor mij betekent dat: mogelijkheden creëren tot een ontmoeting, een moment van verbinding, van herkenning, van bezieling. Enkel dit.

Artists: Greet Martens

Also happening at Enkel dit