Charlotte Koopman

Extra Academy: Charlotte Koopman

Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek. Extra Academy is een platform dat voortdurend ‘in opbouw’ is en nieuw of onderbelicht materiaal, en denkpistes wil aanbieden als supplement —of verstoring— van de gegeven academische modellen. Het platform dat ze bieden is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties. Extra Academy is een alliantie tussen de Academie voor Schone kunsten, Sint Lucas School of Arts en Het Bos, gecureerd door kunstenaars Nico Dockx en Steve Van den Bosch.

CHARLOTTE KOOPMAN
In de Mariamaand staat Extra Academy in teken van Het Bos, alwaar Charlotte Koopman op donderdag 16 mei de honneurs komt waarnemen. De drijvende kracht achter het kookcollectief Otark neemt u mee in haar praktijk, die al sinds 2014 (deels) aan de Ankerrui huisvest. Charlotte zal ongetwijfeld haar licht laten schijnen over hoe ze de samensmelting van film en voedsel ziet tijdens de terugkerende Otarkino diners, ze zal u ongetwijfeld meenemen doorheen de Seefhoek naar de beste plaatsen om allerhande ingrediënten te scoren, meer vertellen over hoe zij samenwerkingen ziet en met wie ze dat dan zoal doet of uitleggen waarom knoflook en jazz zo’n speciale combinatie is. Kortom, alle reden om 16 mei om 19u in Het Bos te zijn en dit hoogst interessante figuur een niet spreekwoordelijk podium te geven.

Artists: Charlotte Koopman