Francisco Sierra

Extra Academy: Francisco Sierra

EXTRA ACADEMY
Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek. Kunstenaars Nico Dockx en Steve Van den Bosch cureren het geheel en putten hiervoor uit hun persoonlijke, professionele netwerken en dit in functie van problematieken die door de studenten worden aangebracht of die voortkomen uit hun ervaringen als kunstenaars/docenten met de praktijk van de studenten. Het platform dat ze bieden is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties.

Francisco Sierra
Het werk van de Zwitsers-Chileense kunstenaar Francisco Sierra gaat in op de vraag hoe de hedendaagse figuratieve schilderkunst eruit zou kunnen zien. Hij schildert de werkelijkheid van de dingen getrouw, maar de gekozen onderwerpen van zijn werken vertegenwoordigen zelden waar ze eerst voor kunnen worden opgepakt. Hij is geïnteresseerd in de transformatie van schijnbare helderheid in iets nieuws en raadselachtigs.
Sierra wordt bezet door de valkuilen van de hedendaagse fotografische reproductie en het transformatieve potentieel van de schilderkunst, met inbegrip van surrealistische en conceptuele benaderingen.
Naast zijn schilder- en tekenpraktijk is hij actief op het gebied van interdisciplinaire muziekuitvoeringen.

De lezingen starten om 19u scherp en alsof dat nog niet volstaat kan u nà deze Extra Academy, samen met de gasten en de deelnemers, de benen onder de eettafel steken voor een diner van Otark. Reserveren hiervoor is aan te raden via otarkproductions@gmail.com.

Artists: Francisco Sierra