Reinaart Vanhoe

Extra Academy: Reinaart Vanhoe

EXTRA ACADEMY
Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek. Het platform is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties.

REINAART VANHOE
Reinaart Vanhoe is geboren in 1972 in België en studeerde kunst in zowel België als in Nederland. Hij was onder andere deelnemer aan de Rijksakademie in Amsterdam. Zijn praktijk omvat allerlei samenwerkingen, zoals lesgeven aan de Willem de Kooning academie. Hij is een van de oprichters van STDSPS/ DEPLAYER, initieerde verscheidene video/film-programma’s/-tentoonstellingen en zette Also-Space op (tentoonstellingsplatform). Vanwege zijn interesse in boeken en doordat hij ze beschouwt als tentoonstellingen of video’s/films, schrijft hij ook veel zelf. Zijn werk is een reflectie op ons temporele gedrag. Hij relativeert en ontwaart symbolische waarden en kiest voor de directe ervaring. Zijn werk omvat een breed scala aan media variërend van tekeningen, foto’s, video en installaties.

Foto door Maurice Boyer

Artists: Reinaart Vanhoe

Also happening at Extra Academy: Reinaart Vanhoe