Eileen Sussholz Wendy Krochmal ( Klaartje Lambrechts (Belgium) Salam Ata Sabri (Iraq) Haider Jabbar (Iraq-Belgium) Tarek Shabout (Iraq-Belgium) Mohammed Alani (Iraq-Belgium)Gil & Moti (The Netherlands) Roghyeh Najdi (Iran) Nasser Bakhshi (Iran)

Fertile Cresent’

Duizenden jaren geleden was de vruchtbare sikkel, een regio verbonden door rivieren in het Midden-Oosten, een bakermat van beschaving. Het was een bloeiende strook aarde, van duizenden kilometers, waar de mens millennialang grootse mijlpalen verwezenlijkte. Innovatie en hard werk waren de voorbode van kennis, welvaart, en culturele verrijking.

Wie vandaag spreekt over Irak, Iran, Israël of Palestina, wekt ongewild een bepaalde connotatie op. Deze regio en de landen uit die regio, zijn vandaag, of men dit wil of niet, verbonden met een bepaalde ondertoon, een gevoelswaarde.

Met FERTILE CRESCENT brengen we kunstenaars uit deze regio samen, onder meer om de andere kant van de vruchtbare sikkel te tonen. De vruchtbare sikkel als een bron van menselijke rijkdom. Een uitgestrekt en vruchtbaar gebied, waar schoonheid en verbondenheid uit voortkomen.

Gebruikmakend van uiteenlopende media en met het nodige métier toont iedere artiest zijn of haar unieke kijk op deze vruchtbare halvemaan.

Deze kunstenaars zijn verbonden, zoals duizenden jaren geleden een hele regio verbonden werd door haar waterlopen. Water, en niet olie, is de bron van alle leven: de Nijl, de Tigris en de Eufraat, de Jordaan en de door de eeuwen heen ontwikkelde irrigatie brachten voorspoed. Maar ook problemen. We kennen ze allemaal.

Toch leert de geschiedenis ons dat wat vandaag normaal lijkt geen constante is en dat ook in de toekomst niet hoeft te zijn. Het heden is slechts een voorbode van wat volgt. Vandaag bevinden we ons meer dan ooit op zo’n tussenmoment, kort voor een wereldwijde relance.

Laten we van dit bijzonder moment gebruik maken om op een andere manier naar woorden, beelden en tekens te kijken en te luisteren; laten we van dit bijzonder moment gebruik maken om onze visie op de wereld en haar toekomst bij te stellen waar nodig.

Artists: Eileen Sussholz Wendy Krochmal ( Klaartje Lambrechts (Belgium) Salam Ata Sabri (Iraq) Haider Jabbar (Iraq-Belgium) Tarek Shabout (Iraq-Belgium) Mohammed Alani (Iraq-Belgium)Gil & Moti (The Netherlands) Roghyeh Najdi (Iran) Nasser Bakhshi (Iran)