Frank van der Salm

Frank van der Salm - Spacing image

(NL) FOTO-EXPOSITIE
Frank van der Salm (1964) maakt meesterlijk gebruik van de registrerende en manipulatieve mogelijkheden van de fotografie om de ons omringende wereld te tonen en te verbeelden. De fotografie als visuele tussen-speling van 3d naar 'plat' 2d-beeld - trans-posities van de objectieve wereld naar de subjectieve ervaring / van de realiteit naar de vervreemding. FvdS problematiseert de architectuur en haar omgeving via ondermeer de focus op details en het monochroom maken van het foto-beeld.
Aan de hand van een exacte selectie vroeg werk én een opdracht op basis van een nieuw gebouw van Binst Architects, visualiseert FvdS architectuur én urbanisme via kleur- en locatie-verdampende ruimte, accumulaties van bouwlagen en veelduidige composities.
Fotografie als gefixeerd en “open” in domein laverend ussen de mogelijke realiteit en de subjectieve blik.
De artistieke productie van FvdS verbreedt, esthetiseert en test onze perceptie op een méér dan ooit egaal-globaal geworden verdichte leef-wereld.

(ENG) PHOTO EXPOSITION
Frank van der Salm (1964) makes masterful use of the recording and manipulative possibilities of photography to show and imagine the world around us. Photography as a visual interplay of 3D to 'flat' 2D image - trans positions of the objective world to the subjective experience / from reality to alienation. FvdS questions the architecture and its environment through, among other things, the focus on details and making the photo image monochrome.
On the basis of an exact selection of early work and an assignment based on a new building by Binst Architects, FvdS visualizes architecture and urbanism through color and location-evaporating space, accumulations of floors and ambiguous compositions.
Photography as fixed and "open" in the domain, using the possible reality and subjective gaze.
Frank van der Salm's artistic production broadens, aesthetizes and tests our perception on a more compact than ever compacted world of living.

Artists: Frank van der Salm