Fred Bervoets

Fred Bervoets

Nieuw werk van Fred Bervoets. De tentoonstelling is verlengd tot 28 april.

In zijn essay Fred & Pieter duidt Bart De Baere, directeur van het MuHKA, Fred Bervoets als volgt: “Net zoals het werk van Bruegel kan men dat van Bervoets veelomvattend en zelfs panoramisch noemen, en is het tegelijk geworteld in de kleine schaal van het alledaagse en anekdotische. Het is niet gestoeld op de voor ons klassiek geworden tegenstelling tussen analyse en synthese. Het is gegrond in een meer basaal koppel van menselijke operaties, waarneming en verwerking tot begrip… De ‘waarneming’ gebeurt verder tijdens de artistieke realisatie, gelijktijdig eraan, met amper een milliseconde verschil, zoals donder en bliksem vrijwel samenvallen wanneer de bliksem hier inslaat en niet vijf tellen verder. Die kwaliteit zet zich door in het hele proces. Ook als beelden worden bijgewerkt, is dat telkens in een hier en nu, hier is meer zwart nodig, dit moment vraagt een accent rood.” (Fred Bervoets-Prentenkabinet 2013-2015, Uitgeverij Hannibal, 2015).

Artists: Fred Bervoets

Also happening at Fred Bervoets