Lynne Cohen

Lynne Cohen

Kijk verder dan het oppervlak en ontdek het licht absurd en surrealistisch universum van Lynne Cohen (CA, 1944-2014). Vier decennia lang fotografeert ze kuuroorden, militaire installaties, klaslokalen, laboratoria, ... De gekozen interieurs zijn als ‘objets trouvés’ waar een groot complot achter schuilgaat. Wie construeert dit soort ruimtes en waarom?
In deze overzichtstentoonstelling staat de menselijke obsessie tot controle en begrip centraal. Cohen toont ons plekken waaruit de mensen verdwenen zijn, maar hun sporen als cryptische tekens achterblijven.

Look beyond the surface and discover the light absurd and surrealistic universe of Lynne Cohen (CA, 1944-2014). For four decades she photographs spas, military installations, classrooms, laboratories, ...
The chosen interiors are like "objets trouvés" with a large conspiracy behind them. Who constructs these types of spaces and why?
This exhibition focuses on the human obsession with control and understanding. Cohen shows us places from which people have disappeared, but their traces remain as cryptic signs.

Artists: Lynne Cohen

Also happening at Lynne Cohen