Andreea Cojocaru, Jessica Michiels, Selien Vermeulen, Yixi Zhong, Zoë Mechiels, Anonymous Printmaker

Ich bin ein Sender. Ich strahle aus!”*

De masters Vrije Grafiek van de kASKAntwerpen vertrokken vanuit de idee ‘print’ en vonden hun weg als nieuwe zenders. De tentoonstelling brengt deze verschillende benaderingen samen en geeft een kijk op wat Vrije Grafiek vandaag kan zijn. Tijdens deze tentoonstelling wordt Book 0, het nulnummer van een magazinereeks samengesteld door Anonymous Printmakers, gelanceerd. Book 0 geldt als een eerste editie van een magazine dat jaarlijks van en door studenten Vrije Grafiek zal worden gepubliceerd.

The masters in Printmaking of the KASKAntwerp are exhibiting. With this exhibition they make the exodus from the academy to the outside world. They started from the idea of 'print' and found their way as new Senders. The exhibition brings these different approaches together and gives a look at what Printmaking can be today. During this exhibition Book 0, the zero issue of a magazine series compiled by Anonymous Printmakers, will be launched. Book 0 is the first edition of a magazine that will be published annually by and of students of the Printmaking department.

Artists: Andreea Cojocaru, Jessica Michiels, Selien Vermeulen, Yixi Zhong, Zoë Mechiels, Anonymous Printmaker

Also happening at Ich bin ein Sender. Ich strahle aus!”*