Artists' Publications: The Belgian Contribution door Johan Pas

Kunstenaarspublicaties uit de Collection for Research on Artists' Publications
Naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek selecteerde Johan Pas een zestigtal representatieve kunstenaarspublicaties uit zijn collectie.
Het gaat hierbij om boeken en tijdschriften waarbij kunstenaars de rol van auteur, vormgever en/of uitgever vertolken.
De tentoonstelling omvat de periode van 1955 tot 2015 en toont aan hoe Belgische kunstenaarstijdschriften en -boeken de artistieke ontwikkelingen van de jaren vijftig tot vandaag weerspiegelden. Ze gaat vergezeld van een film waarin de curator zijn keuze toelicht.
De opening van de tentoonstelling gaat gepaard met de voorstelling van Pas' boek Artists' Publications: the Belgian Contribution (Verlag Walther König).