PAUL JOOSTENS : SOLO SANCTO

Paul Joostens blijft een aparte figuur in de Belgische kunst van de vorige eeuw. Na zijn deelname aan het kortstondige avontuur van de Antwerpse avant-garde, trekt hij zich gaandeweg terug in een solitaire revolte. Met onvermoeibare hardnekkigheid en een niet aflatende reflectie heeft hij een oeuvre opgebouwd dat even idiosyncratisch is als verscheiden. Deze tentoonstelling wil beide aspecten bewust samen belichten aan de hand van een representatieve doorsnede van enkele vormelijke en inhoudelijke evoluties binnen het oeuvre.
Frank Van Eeckhout

Also happening at PAUL JOOSTENS : SOLO SANCTO