Kenta Cobayashi

Kenta Cobayashi

Het werk van Cobayashi wordt gekenmerkt door het aanbrengen van digitale sporen ,die aangebracht zijn door computersoftware op zin afbeeldingen. Hij schildert als het ware op een canvas met zijn digitale brush over zin afbeeldingen.Hij noemt het een soort van tagging die hij toepast op zijn beelden en als het ware een testament is van zijn bestaan. Hij ziet het grote aantal beelden die op cyberspace circuleren als een stroom van beelden die een nieuw fenomeen vormen voor onze hedendaagse maatschappij. Het moment dat een beeld wordt vrijgegeven in de digitale ruimte reproduceert het zichzelf , onbeheersbaar en totaal onafhankelijk, totaal afhankelik van de ingreep van de kunstenaar. Als onderdeel van de nieuwe jonge generatie “digitale inboorlingen” probeert hij als kunstenaar een antwoord te geven op de kracht van de beelden op internet, om daarvan nieuwe beelden te maken.

Artists: Kenta Cobayashi

Also happening at Kenta Cobayashi