10.06.2018–30.06.2018 Kristof Van Gestel - ZINNEN MAKEN mariondecannière
Artists:

Kristof Van Gestel

Voor de presentatie Zinnen Maken bij mariondecannière wordt een stand van zaken getoond van twee grootschalige en wijdvertakte projecten binnen de praktijk van Kristof Van Gestel: Vocabularium (sinds 2000) en Idiosyncratische Machine (sinds 2011). Met deze presentatie wil hij recht doen aan zijn praktijk als ervarings- en reflectieproces dat zich dicht bij de maker(s) ontwikkelt. Tegelijk wil hij de mogelijkheid onderzoeken voor anderen om in te stappen in dit proces of op hun beurt zelf een band op te bouwen met de producten die het genereert. Enerzijds als kijker maar zeker ook als deelnemer.