PAUL GEES 12.12

Energie uit materie

Op 12 december werd kunstenaar Paul Gees 70. Op zich een reden om het glas te heffen. Tegelijk blikt Paul Gees terug op een artistieke praktijk van 50 jaar. Naar aanleiding daarvan verschijnt een omstandig boek met een uitvoerig interview, teksten en beeldmateriaal. Het boek biedt een overzicht van de verwezenlijkingen van de voorbije vijf decennia en de evolutie in het oeuvre van Paul Gees: van de performances in de jaren 1970 en de vroegste architecturale verkenningen van de ruimte tot de tekeningen, sculpturen en recentste beelden in de openbare ruimte.
In Galerie Valerie Traan brengt Paul Gees aan de hand van zorgvuldige gekozen kunstwerken een beeld van de verscheidenheid van zijn gehele oeuvre.
_

Energy from matter

Artist Paul Gees turned 70 on December 12. Reason enough to raise the glass. At the same time, Paul Gees looks back on an artistic practice of 50 years. On that occasion a detailed book is published with an extensive interview, texts and images, offering an overview of the achievements of the past five decades and the evolution in the work of Paul Gees: from his performances in the 1970s and the earliest architectural explorations, to his drawings, sculptures and most recent works of art in public spaces.
In Valerie Traan Gallery, Paul Gees presents a selection of carefully chosen artworks, giving an overview of the diversity of his entire oeuvre.

until 25.01.2020