Hans Bruyneel

Remember Anyway

Een alleenstaand huis of een eenzame figuur in een overweldigend landschap dat de complete radeloosheid van een individueel bewustzijn uitstraalt.
Het lijkt als een stilte voor de storm: het is bijna Poussiniaans kalm, een moment bevroren in de tijd, maar de atmosferische verandering in de onheilspellende kleur van de lucht en het onnatuurlijk lijkende licht dat op de aarde valt, verraadt dat er ongezien onheil op komst is.

A lone house or a lonely figure in an overwhelming landscape that radiates the complete desperation of an individual consciousness.
It seems like the calm before the storm: it is almost Poussinian calm, a moment frozen in time, but the atmospheric change in the ominous color of the sky and the unnatural light falling on earth betrays that unseen doom is upon us.

Artists: Hans Bruyneel

Also happening at Remember Anyway