Karin Hanssen

Returning the gaze

Karin Hanssen (°1960, Antwerpen) is beeldend kunstenaar, schrijver, onderzoeker in de kunsten en feministische activiste. Ze studeerde tekenkunst en schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en aan het Hoger Instituut (HISK) waar ze in 1993 afstudeerde. De tentoonstelling Returning the Gaze vertrekt van het idee van de spiegel, van herhaling door middel van appropriatie van fotografische beelden en van de blik van de ander (The Borrowed Gaze). Returning the gaze of de blik terugwerpen, beantwoorden is een tentoonstelling waarin de blik als sociaal masker, als spiegel van de ander een prominente plaats krijgt.

De tentoonstelling is, via een selectie werken van de afgelopen 25 jaar, een reis in de tijd door verschillende tijdvakken als de 17de eeuw en de jaren 50-70 van de vorige eeuw. In de recente reeks schilderijen met de titel Retu(r)ning the Gaze neemt de vrouw en de blik een centrale plaats in. Uit de manier waarop vrouwen in beeld gebracht werden, kunnen we veel afleiden over de morele, sociale en maatschappelijke functie die zij opgelegd kregen. Het toont de omgang met moraal en de vrouw in het tijdvak waarin het beeld gemaakt werd. De beelden uit het verleden die Hanssen toont, zoeken een confrontatie op met de huidige blik op de mens in deze multiculturele maatschappij.

i.s.m. Museum Helmond

Artists: Karin Hanssen