Goele De Bruyn

Soft Fire

Het oeuvre van Goele De Bruyn (°1963) is zowel vormelijk als inhoudelijk zeer uiteenlopend. Hoewel ze opgeleid is in de schilderkunst, maakt ze installaties en sculpturale werken met een grote diversiteit aan dagelijkse, vertrouwde materialen. Haar werk is conceptueel maar gaat erg uit van het tactiele: het materiaal is de sleutel tot het maken van associaties en het vinden van betekenissen.

De tentoonstelling Soft Fire vertrekt vanuit een reeks prints op borduurstramien. Deze techniek, die De Bruyn wel vaker hanteert, verwijst naar hobbyistische borduurdoeken, waar het patroon reeds op geprint is. Je hoeft er slechts overheen te borduren. De geweer- of kanonschoten in deze reeks zijn meestal details van een jachttafereel of een veldslag op borduurwerken of wandtapijten. De kunstenares isoleert en abstraheert de beelden, die ze online vond, tot ze onscherp en haast onherkenbaar zijn. De prints gaan gepaard met bijhorende plexiglazen volumes, die als deksels of sokkels kunnen fungeren, en een aantal oudere werken die in deze context een heel nieuwe betekenis krijgen. Soft Fire onderzoekt het contrast tussen huishoudelijke activiteiten zoals borduren, en gewelddadige thema’s. Het raakt ook aan de notie van bescherming, tederheid, het zichtbare en het verborgene. De tentoonstelling is uitnodigend, maar staat open voor de eigen beleving en betekenis van de bezoeker.

Tamara Beheydt

Artists: Goele De Bruyn