Hans Demeulenaere, Dimitri Vangrunderbeek

Soft Fold

Binnen het kader van de samenwerking tussen Emergent en Fred&Ferry, waarbij de
galeries om en om kunstenaars een platform bieden in elkaars ruimtes, werden Hans
Demeulenaere en Dimitri Vangrunderbeek uitgenodigd om hun deelproject Soft Fold voor
te stellen. De praktijken van Demeulenaere (°1974) en Vangrunderbeek (°1964) vinden
elkaar in een door de kunstenaars uitgeschreven kader over het spanningsveld tussen het
tweedimensionale en het ruimtelijke.
Naar aanleiding van een bezoek aan de sculptuur Sylvette (Carl Nesjar, naar een ontwerp
van Pablo Picasso), die zich in de omgeving van het Rotterdamse Museumpark bevindt,
zijn de kunstenaars in 2019 een conversatie via e-mail gestart, waarbij ze beurtelings via
tekst en beeld reageren op elkaar. In deze dialoog worden onderwerpen uit het
persoonlijke digitale archief van de kunstenaars gedeeld via fotografisch materiaal.
Reeds in een vroeg stadium kwamen de beelden van Max Bill (Eindeloze Kronkel) en
Gerrit Rietveld (Aluminium Stoel) aan bod. Bijgevoegd recto verso kaartje mag u
beschouwen als voor-beelden van de mogelijkheden tot het fysiek maken van
Demeulenaeres en Vangrunderbeeks gedachtewisselingen. Bij Fred&Ferry bouwen
zij dit principe verder uit.
Er wordt bovendien bij Fred&Ferry een publicatie voorgesteld. Dit boek, Promenade
Circulaire getiteld, is een cruciaal element. Het vormt zowel de basis van Soft Fold, als een
samenvattend overzicht van de voortdurende conversatie tussen de kunstenaars.
Vraag is hoe deze dialoog zich in een tentoonstelling zal vertalen. Misschien wordt iets wat
solide en onbuigzaam vastgelegd wordt op een foto via de sequentie van beelden en een
ruimtelijke interpretatie ervan opnieuw fluïde en buigzaam? Wij nodigen u van harte uit
om deze vaststelling zelf te maken.

Artists: Hans Demeulenaere, Dimitri Vangrunderbeek

Also happening at Soft Fold