Stef Driesen en Germaine Kruip

Light to Dark, Dark to Light

Stef Driesen en Germaine Kruip werken ieder in een ander medium: schilderkunst voor Driesen en licht, objecten en performance voor Kruip. Het is voor het eerst dat hun werk samenkomt in een tentoonstelling. Vanuit een perspectief dat werk én leven betreft, lag dit geheel in de lijn der verwachting: Driesen en Kruip deelden gedurende zeven jaar een studio. Dit intieme gegeven roept interessante vragen op over kunstenaarsvriendschap, uitwisseling, productie en artistieke verwantschap. Een belangrijke verwantschap ligt besloten in de titel van de tentoonstelling, door de kunstenaars gekozen als trait-d’union tussen beider werk: Light to dark, dark to light.

Zowel Driesen als Kruip verkennen de grensgebieden van het zien, of het nu gaat om object, veld, of ruimte. Driesens werken in de tentoonstelling lijken een zekere diepte of ruimte te suggereren. Het oog zoekt, bij gebrek aan figuren of herkenbare vormen, naar ruimte, plans, oppervlakken. Bij Kruip zoekt het oog, dat licht ziet, naar de contouren van objecten. Precies die grensgebieden van het zichtveld, van vormen, staan centraal in Kruips licht.

Artists: Stef Driesen en Germaine Kruip