Fred Bervoets

t'is wa t'is

De huidige tentoonstelling in de Galerie De Zwarte Panter “t’is wa t’is” omvat een zeventigtal nieuwe werken, alle geconcipieerd in de periode 2019-2021. Ook in deze expositie grijpt Fred Bervoets op een unieke wijze terug naar historische referentiepunten. Enkele voorbeelden: “Mijn stad” (2020) kan als een actuele interpretatie van “Dulle Griet” (1561) van Pieter Breughel beschouwd worden. Ook in “Mijn stad” zie je die voorliefde voor het groteske, tragikomische en dramatische, in een overvol tafereel. “Sara (naar Rousseau)” (2020) is een pakkend werk, geïnspireerd door Henri Rousseau, genaamd Le Douanier. Fred’s dochter Sara zit met dolk en fakkel op een paard, met op de grond dode lichamen (corona-doden?). Ook bij Bervoets die instinctmatige compositiekracht en een heel persoonlijk en frapperend beeldverhaal en coloriet.

Artists: Fred Bervoets

Also happening at t'is wa t'is