Nick Hannes

The Garden of Delight

Nick Hannes (°1974, Antwerpen) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. De laatste jaren legt hij zich volledig toe op zijn persoonlijk artistieke praktijk. Zijn werk is documentair en maatschappijkritisch, en heeft een sterk sociaal-politieke inslag. Gebruik makend van humor, ironie en visuele metaforen richt hij zich op de problematische relatie van de mens met zijn omgeving.

Garden of Delight is een project over entertainment, consumentisme en markt-gedreven urbanisatie in Dubai. De reeks schetst Dubai als de ultieme speeltuin van globalisering en kapitalisme, en roept vragen op omtrent authenticiteit en duurzaamheid. Succesverhaal of grootheidswaanzin? Dubai’s snelle transformatie van een stoffig vissersdorp in de jaren ’60 tot de hypermoderne metropolis vandaag, fascineert vriend en vijand. Dubai is het typevoorbeeld van een ongebreidelde urbanisatie die niet organisch verloopt, maar het resultaat is van markt-gerelateerde mechanismen, prestigedrang en doorgedreven consumentisme. Ook al komt de hele wereld naar Dubai, de etnische mix levert geen multiculturele maatschappij op. Garden of Delight won de Magnum Photography Award in 2017 en de Zeiss Photography Award in 2018.

Artists: Nick Hannes