Ayrton Eblé, Justin Dirkx

Traffic Signs Traffic Signs

Traffic Signs Traffic Signs is een speelveld waarin de kunstenaars de publieke ruimte kritisch ervaren en de vraag opwerpen; wat mag, wat niet?
Het project omvat een residentie die zal resulteren in een ruimtelijke installatie.

De residentie bestaat uit drie factoren = ((omgeving x engagement) x interpretatie)

(omgeving)
Naar de analogie van het verkeersbord worden een aantal herkenbare objecten uit onze directe omgeving die de notie van ‘veiligheid’ symboliseren gekopieerd en gedecontextualiseerd. Vervolgens worden deze objecten (een verkeersbord, wegmarkeringen, bouwhekken, ventilatieschachten, werfdoeken, ...) binnen de veilige muren van de expositieruimte gevandaliseerd. We stellen onszelf daarbij verschillende vragen. Waar liggen de grenzen van dit speelveld? Wie definieert de spelregels? Hoe creëer je een omgeving waarin zowel individuele vrijheid als (sociale) veiligheid centraal staan? En vooral, waar overlapt het speelveld met de notie van ‘safe space’; hoe kan het speelveld een fysiek en emotioneel veilige ruimte creëren voor één of meerdere personen waarin zij zichzelf vrij kunnen uiten zonder vrees voor vooroordeel of negatief commentaar? In het kader van dit project zijn het scherpstellen van deze vragen belangrijker dan het zoeken
naar antwoorden.

(engagement)
Traffic Signs Traffic Signs is een ruimtelijke installatie die naast artistieke en architecturale waarde, ook vooral op zoek gaat naar sociaal-culturele relevantie. Tijdens de residentieperiode wordt er via een meerdaags traject van workshops samengewerkt met een diverse groep jongeren. Het doel van de workshop is om jongeren te engageren om artistiek werk te creëren en hen kennis te laten maken met streetart. Binnen de workshop is er geen goed of fout en staat de vrijheid van creatie centraal. De tools voor deze workshop zijn spuitbussen, acrylstiften, collagetechnieken, ... Onze eigen installaties zullen als canvas dienen. Kortom, met de workshops proberen we zowel een speelveld als een safe space te creëren, waar veilig gevandaliseerd wordt en waar ruimte is voor experiment en expressie.
Het resultaat zal een ruimtelijke installatie, maar vooral een collectief kunstwerk zijn.

(interpretatie)
De kunstenaars zullen het collectief kunstwerk interpreteren en hierop reageren via in-situ ingrepen en door toevoegingen van persoonlijke werken. De expositieruimte zal verder gedefinieerd worden tot een totaalinstallatie/scenografie die de centrale thematiek “speelveld safe space” op scherp stelt. Deze bijkomende ingrepen en werken komen tot stand binnen de cross-disciplinaire ambitie van de kunstenaars en zullen uiteenlopende media omvatten.

Expo van 10 - 12 Augustus 2023
Opening: donderdag 10 augustus 16u-00u
FOOD: Far Niente
Concert: De Witte Kunst
Vrijdag & zaterdag open tussen 14u en 18u

Artists: Ayrton Eblé, Justin Dirkx