21.06.2018–30.06.2018 TRANSFER - Sanne Vaassen mariondecannière
Artists:

Sanne Vaassen

NL
Sanne Vaassen
1991, Nederland

“Hoe een zandkorrel uit de woestijn in de vorm van een regendruppel op mijn wang kan vallen door de verdamping van water uit een ver land.”
De krachtmeting tussen controle en krachten die buiten ons liggen is een uitgangspunt voor haar werk. In haar werk staan bewegingen zoals deze centraal, ze onderzoekt de verschillende vormen en eigenschappen die een beweging kan aannemen en probeert deze vast te leggen. Een beweging is een verplaatsing of transformatie binnen een bepaalde tijd. Ze gaat uit van verschillende bewegingen, zoals de verschillende stromingen van water, de transformatie die een boom ondergaat van zomer naar winter, of de verandering van de moedervlekken op haar huid. De samensmelting van feit en fictie, gevormd door toeval en de controle van de kunstenaar is een wederkerend patroon in haar werk. Ze speelt met de werkelijkheid waarin we leven, en de vastgestelde symbolen en tradities die wij hanteren.

ENG
Sanne Vaassen
1991, The Netherlands

“How a grain of sand from the desert can fall on my cheek in the form of a raindrop by the evaporation of water in a distant land. “
The showdown between control and forces that are outside of us is a starting point for her work. Movements such as these are central in her work, she examines the different shapes and properties that a movement can take and tries to capture these. A movement is a transformation within a certain amount of time. She goes out of different movements, such as the various currents of water, the transformation that a tree undergoes from summer to winter, or the change of the moles on her skin. The fusion of fact and fiction, formed by chance and the control of the artist is a reflexive pattern in her work. She plays with the reality in which we live, and the established symbols and traditions that we apply.