Michel Buylen

Trobar

De tentoonstelling van Michel Buylen "Trobar" opent op zaterdag 3 Februari 2024, vanaf 11 uur, en loopt tot en met zondag 14 April 2024.

"Het nieuwe schilderen" - Vandaag is het beeld alomtegenwoordig, oneindig en onmiddellijk reproduceerbaar, virtueel, van een ontstellende gewoonheid. Voor de schilderkunst luidt deze inflatie paradoxaal een nieuw gouden tijdperk in, een beetje zoals de miniatuurkunst op perkament haar hoogste bloei kende na de uitvinding van de boekdrukkunst. Schilderen wordt immers noodzakelijker dan ooit. Het is het enig medium waar de volle lichamelijkheid van het zien door handenarbeid culmineert in kenniservaring. Door gender, temperament, tijdgeest, materialen, sociale conditie, gemeenschapsdenkbeelden etc. maakt de schilder keuzes die elke vierkante centimeter van het doek domineren. Kunst is kiezen. Elke keuze is een geste waardoor de schilder met zijn schilderij een geselecteerd fragment van het visuele continuüm kostbaar maakt, geconsacreerd, gekoesterd en geborgen houdt: een soortement hortus conclusus voor het oog. Cézanne hervormde de schilderkunst en vernieuwde het zien met enkele appels en een naburige berg. Generaties zullen blijven met elkaar dialogeren met kleur en vorm zoals ze dat deden sinds in een grot een individu een lijn trok parallel met de rug van een gazelle. Een nog ongeboren Dionysisch temperament à la Van Gogh zal vast opnieuw verrassend blauw, groen en geel op het doek meppen. Een moderne Apollinische geest zal zijn toets met nieuwe waaierpenselen camoufleren en met pretoogjes een kersvers verbouwereerd publiek een illusie van realiteit opsolferen, zoals Ingres eeuwen voor hem. McEnroe, Nastase en Dokovic zijn nog steeds aan het kaatsen in de zaal van le Jeu de Paume van de Zonnekoning in Versailles ... In alles wat bekeken wordt, schuilt een onontgonnen universum... en dolle pret. (Michel Buylen, ‘24)

Praktisch:

 • Toegang: gratis
 • Adres: Galerie De Zwarte Panter,
  Hoogstraat 70-72-74,
  2000 Antwerpen
 • Mail: galerie@dezwartepanter.be
 • Tel.: (+32) (0)3 233 13 45
 • Facebook/ Instagram:
  @galeriedezwartepanter
  @hannah_deroo

Artists: Michel Buylen

Also happening at Trobar