Michel François, Curated by Guillaume Bijl, georganiseerd door het NICC

Michel François

“Grenzen (in De Tempel)” zou de titel van deze tentoonstelling kunnen zijn waar een kooi aangelegd met bladgoud, 420 metalen platen bewaard die het overschot zijn van de A4 uitsnijdingen om de kooi errond vorm te geven. Deze “Gouden Kooi” installatie is oorspronkelijk ontwikkeld in het noorden van Mexico, vanuit de observatie in welke mate migranten hardnekkig de poging ondernemen om de Noord Amerikaanse grens over te kunnen steken en op die manier een vergulde overwaardering aan die grens toekennen. Men kan haast geloven dat slechts het oversteken de uiteindelijk magische doelstelling is, gezien de inhoud, de restanten, van mindere waarde is. In dezelfde ruimte vindt men kopieën van een krantenknipsel die meegenomen mag worden. Een vluchteling is gevat terwijl hij schoenen droeg met vorm van koehoeven op zijn zolen geniet, om in deze hoedanigheid de waakzaamheid van de politie te misleiden. Zij Beweren een dier te zijn om de grens te kunnen oversteken. “Landmeter” is een video over een landmeter worm die een gedrukte papieren landkaart verkent. Eenmaal bij de begrenzing aangekomen aarzelt deze maar besluit langs de marge verder te trekken tot hij bij de hoek belandt waar hij uiteindelijk de “sprong” waagt op de tafel onderaan de kaart. Ten slotte, een“Gebarsten Glas “ is op de muur gekleefd en weerspiegelt de gebarsten horizon die men verkent eer men de grens heeft overgestoken.

Artists: Michel François, Curated by Guillaume Bijl, georganiseerd door het NICC