Open Call: Art Student Residency 2022

NL
Een Residentie voor Kunststudenten is een unieke gelegenheid voor masterstudenten van kunsthogescholen en universiteiten om een hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen – zowel individueel als gezamenlijk- of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s. In een professioneel uitgerust grafisch atelier en binnen de context van een internationale residentieplek en tentoonstellingsruimte is er ruimte om te experimenteren en nieuwe projecten te realiseren, en dit zowel op een zelfsturende manier als onder begeleiding van de eigen docent(en).

Aanmelden voor een residentie in het najaar van 2022 is mogelijk vanaf 28 januari 2022 (Deadline: 1 maart 2022).

Meer info

EN
An Art Student Residency is a unique opportunity for masterprogram students of universities and colleges to develop a contemporary, print-related project – both individually or collaboratively – or work together on common goals/themes. In a professional printmaking workshop and within the context of an international residency and exhibition space, participants are invited to experiment and realize their projects and this both in a self-directed way and under the supervision of their own teacher(s).

Applying for an Art Student Residency in the Fall of 2022 will be possible as of January 28th 2022 (Deadline: March 1st 2022).

More info