Open Call: Collective Residency 2022

NL
Een Collectieve Residentie is een unieke gelegenheid voor kunstenaarscollectieven, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking om een ​​hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen – zowel individueel als gezamenlijk – of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s. In een professioneel uitgerust grafisch atelier en binnen de context van een internationale residentieplek en tentoonstellingsruimte is er ruimte om te experimenteren en nieuwe projecten te realiseren.

Aanmelden voor een residentie in het najaar van 2022 is mogelijk vanaf 28 januari 2022 (Deadline: 1 maart 2022).

Meer info

EN
A Collective Residency is a unique opportunity for any kind of collective or duo to develop a contemporary, print-related project – both individually or collaboratively – or work together on common goals/themes. In a professional printmaking workshop and within the context of an international residency and exhibition space, participants are invited to experiment and realize their projects.

Applying for a Collective Residency in the Fall of 2022 will be possible as January 28th 2022 (Deadline: March 1st 2022).

More info