Marcel Broodthaers, Lili Dujourie, Harun Farocki, Jef Geys, Melissa Gordon, Sara Magenheimer, Sven ’t Jolle, Nora Turato, Paweł Althamer & Artur Żmijewski

The Story of M.B. as told by Jef Geys

Vertrekpunt van ‘The Story of M.B. as told by Jef Geys’ zijn twee bijzondere grafische werken die bijna vijftig jaar geleden gerealiseerd werden in de werkplaats van het Frans Masereel Centrum en nu voor het eerst opnieuw worden verenigd.

De presentatie contextualiseert en activeert zowel de unieke ontstaansgeschiedenis als de artistieke intenties van beide werken door ze, samen met enkele tijdsdocumenten, in dialoog te laten treden met nieuw en bestaand werk van een intergenerationele groep hedendaagse kunstenaars.

Deze internationale groepstentoonstelling reflecteert zo niet enkel over het instabiele karakter van betekenissen of hybride vormen van auteurschap, maar biedt bij uitbreiding ook een kader om een alsmaar belangrijker wordend fenomeen inzichtelijk te maken, met name de maakbaarheid van verhalen, en de impact ervan op zowel onze dagelijkse als globale processen.

--EN--

Starting point of ‘The Story of M.B. as told by Jef Geys’ are two exceptional graphic works by Marcel Broodthaers and Jef Geys that were created almost fifty years ago in the workshop of the Frans Masereel Centrum and are now reunited for the first time.

The presentation contextualises and activates both the unique genesis and the artistic intentions of both works by allowing them, together with several period documents, to enter into dialogue with new and existing work by an intergenerational group of contemporary artists.

This international group exhibition not only reflects on the unstable nature of meanings or hybrid forms of authorship, but also provides a framework for understanding an increasingly important phenomenon, namely the constructedness of any narrative, and its impact on both our daily and global processes.

Artists: Marcel Broodthaers, Lili Dujourie, Harun Farocki, Jef Geys, Melissa Gordon, Sara Magenheimer, Sven ’t Jolle, Nora Turato, Paweł Althamer & Artur Żmijewski